Szkolenie BHP – wstęp

Niemalże każde szkolenie można podzielić na kilka etapów. Szkolenie BHP także rozpoczyna się pewnym wstępem, który decyduje o jego dalszym przebiegu. Początkowo pracownik ma szansę zdobyć informacje teoretyczne. Odkrywa przede wszystkim swoje główne obowiązki i prawa, a także dowiaduje się, jak może im sprostać. Poznaje bardzo rzetelnie nie tylko swoje stanowisko, ale też stanowiska innych […]